Výhoda duchovenstva

výhoda duchovenstva byla právní prosba dostupná duchovním od středověku. Měl ušetřit duchovní obviněné z kapitálových zločinů před extrémně tvrdými rozsudky sekulárních soudů, které běžně odsoudily lidi k smrti za zdánlivě drobné přestupky. Církevní soudy byly naproti tomu shovívavé a často omezovaly své tresty na pokání.Samozřejmě, mnoho obviněných osob tvrdilo, že jsou duchovní, aby unikli světské spravedlnosti. Vyvinula se praxe, která umožnila člověku prokázat, že je členem duchovenstva čtením prvního verše 51. Žalmu: „smiluj se nade mnou, Bože, podle něžné milosrdenství vymažou mé přestupky.“Toto se stalo známým jako „verš krku“, protože to byla část anatomie, která měla být ušetřena zavěšení nebo Stětí. Test gramotnosti v tomto věku měl nějaký smysl, jen málo lidí, kromě církevních, se naučil číst.V průběhu staletí, tento důvod nadále existoval podle anglického práva, ale jeho dostupnost byla rozšířena na více lidí a nakonec na všechny. Požadavek na čtení byl upuštěn Od počátku 1700. praxe nadále existovala jako prostředek k ušetření prvních pachatelů trestu smrti. Benefit duchovenstva byl ve Spojených státech zrušen pro federální zločiny v roce 1790.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.