Fordel ved Præster

fordel ved præster var et juridisk anbringende til rådighed for præster, der begyndte i middelalderen. Det var meningen at skåne præster, der blev beskyldt for kapitalforbrydelser, fra de ekstremt hårde domme fra de sekulære domstole, som rutinemæssigt dømte folk til døden for tilsyneladende mindre overtrædelser. Kirkelige domstole, derimod, var lempelige og begrænsede ofte deres straffe til bøder.Naturligvis hævdede mange anklagede at være Præster for at undslippe verdslig retfærdighed. Der blev udviklet en praksis, der gjorde det muligt for en person at bevise, at han var medlem af præsteskabet ved at læse det første vers i den 51.Salme: “forbarm dig over mig, o Gud, ifølge de ømme barmhjertighed udslette mine overtrædelser.”Dette blev kendt som “halsverset”, da det var den del af anatomien, der blev skånet for at hænge eller halshugge. En læsefærdighedstest i denne tidsalder gav mening; få mennesker, bortset fra kirkemænd, lærte at læse.Gennem århundrederne fortsatte Dette anbringende med at eksistere under engelsk lov, men dets tilgængelighed blev udvidet til flere mennesker og til sidst til alle. Læsningskravet blev undladt i begyndelsen af 1700 ‘ erne. praksis fortsatte med at eksistere som et middel til at skåne førstegangsovertrædere fra dødsstraf. Fordel for præster blev afskaffet i USA for føderale forbrydelser i 1790.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.