Bektashit ovat osoitus suvaitsevaisuuden voimasta

alun perin yksi monista Sunni-islamin suufilaisista veljeskunnista, Bektashi-Veljeskunta syntyi 1500-luvulla ja levisi nopeasti Osmanien Balkanille, erityisesti nykyiseen Albaniaan, Kosovoon ja Pohjois-Makedoniaan. Monien suufien tavoin bektashit noudattivat melko leväperäisesti muslimien päivittäisiä lakeja, ja naiset sekä miehet osallistuivat rituaaliseen viinin juomiseen ja tanssimiseen hartausseremonioiden aikana. Osmanien valtakunnan eliittisotilaiden janissaarien tukemana Bektashien pitkä mystinen perinne Albaniassa antoi runsaan panoksen Suufilaiseen runouteen.

vuoden 1925 jälkeen, kun kaikki Suufilaiskunnat lakkautettiin Turkissa, bektashien johto siirtyi Albaniaan, mutta kiellettiin myöhemmin Enver Hoxhan pitkän kommunistisen diktatuurin aikana. Kommunismin kaatumisen jälkeen Bektashi-perinteet ovat elpyneet, kun Albania ja sen naapurit alkavat integroitua tiiviimmin Länteen. Uuden Euroopan Andrianos Giannou istuutui Baba Mondin, dedebaban eli ritarikunnan hengellisen johtajan kanssa keskustelemaan sekä suufilaisuuden että bektashien tulevaisuudesta nyky-Euroopassa.

Baba Mondi oli Brysselissä osallistumassa uskonnon – tai Vakaumuksenvapauden pyöreän pöydän kokoukseen. Hänet kutsuttiin myös pitämään puhe aiheesta ” Mitä on Bektashismi?”skientologiakirkon julkisten asioiden ja ihmisoikeuksien toimiston isännöimässä tilaisuudessa.

Andrianos Giannou (AG): haluaisin aloittaa Vierailullanne Brysselissä. Mikä oli tarkoitus ja millainen vastaanotto teillä on täällä Brysselissä?

Baba Mondi (puhumassa kääntäjän kautta) (BM): me uskomme, kunnioitamme kaikkia ihmisiä välinpitämättömästi siitä, mistä he tulevat, mikä on heidän ihonvärinsä, mikä on heidän uskontonsa, kansallisuutensa, kulttuurinsa heidän vaalimistaan arvoista. Tällä kertaa minua pyydettiin liittymään uskonnonvapauden pyöreän pöydän kokoukseen (Roundtable of Religion or Belief Roundtable) edustamaan Albaniaa. Sain tietenkin kutsun erittäin onnellisena, tämä tapahtuma tapahtuu Brysselissä, joka on tärkeä paikka. Vuosien varrella meillä on ollut lukuisia kokouksia eri puolilla Eurooppaa, ja olemme osallistuneet moniin tapahtumiin Euroopan parlamentissa, Euroopan komissiossa ja muissa Euroopan unionin toimielimissä. Samalla olemme myös onnistuneet rekisteröimään yhteisömme Euroopan parlamentin ja Euroopan komission avoimuusrekisteriin. Kaikista näistä syistä meille on suuri kunnia olla Brysselissä. Uskomme, että se on tärkeä paikka jakaa kokemuksemme, oppia muiden kokemuksista ja pyrkiä edistämään uskoamme ja yleistä rauhanomaista rinnakkaiseloa yhteiskunnassa. Maailman Bektashi-yhteisön johtajana käytän kaikki mahdollisuuteni viestiäkseni ja levittääkseni arvojamme, viisauttamme, tietoamme ja erityisesti roolia, joka meillä on Albaniassa uskontojen välisen harmonian luomisessa ja ylläpitämisessä.haluamme levittää sitä Eurooppaan, haluamme tuoda sen Eurooppaan. On hyvin ainutlaatuista, mutta mahdollista, edistää Albaniassa tällä hetkellä vallitsevaa rauhanomaista rinnakkaiseloa ja harmoniaa muualla maailmassa. Ja me haluamme, että Eurooppa on nykyistä paremmassa sopussa.

kommunismin päättymisen jälkeen kohtasimme merkittäviä haasteita, erityisesti edellisen maailman johtajan, mutta myös minun, jouduimme tekemään paljon töitä Albanian Bektashi-yhteisön suojelemiseksi. Myöhemmin aloimme yhdessä Arben Sulejmanin (Pohjois-Makedonian Bektashi-yhteisön puheenjohtaja ja maailman Bektashi-päämajan Ulkoasiainpäällikkö) kanssa levittää sanomaamme Euroopassa ja tuoda esiin edessämme olevia kysymyksiä ja haasteita EU: n toimielimille. Tähän päivään asti olemme työskennelleet ahkerasti eri tavoin ja tarttuneet kaikkiin mahdollisuuksiin matkan varrella osoittaaksemme Euroopalle, että sopusointuinen rinnakkaiselo voidaan saavuttaa.: haluamme levittää viisauttamme, yhteiselon sanomaa yhteiseksi hyväksi, hyvää tahtoamme, ja erityisesti-kaiken tämän kautta-osoittaa, että Bektashi-yhteisö on osa ratkaisua, että sillä on myönteinen vaikutus.

A Bektashi tekke eli Suufi lodge Mt Tomorri, Albania.
A Bektashi tekke eli Sufi lodge Mt Tomorri, Albania.

haluamme osoittaa, että olemme osa Eurooppaa ja että haluamme antaa Euroopalle parhaamme, parhaamme. Sitä me yritämme tehdä, ja siksi olemme tehneet kovasti töitä tilannettamme, mutta myös rauhallista maailmankuvaamme, tunnetuksi tehdäksemme. Kaikissa työpajoissa, kokouksissa, kaikissa konferensseissa, joissa olemme olleet Euroopassa – meidät otettiin hyvin vastaan, ihmisten vastaanotto oli erittäin myönteinen, ja olemme nähneet valtavan kiinnostuksen sitä kohtaan, mitä teemme ja mitä edustamme. Tämä kutsu oli jälleen yksi mahdollisuus osallistua kaikkien kiinnostuneiden kanssa, siksi hyväksyin epäröimättä.

kuten sanoin eilen (Skientologiakirkon julkisten asioiden ja ihmisoikeuksien toimiston isännöimässä tilaisuudessa ” mitä on Bektashismi?”), sitä meidän uskomme on, tämä on meidän näkemyksemme. Meillä on kuitenkin edelleen haasteita: kuten eilen mainitsin, Pohjois-Makedonian Bektashi-yhteisö joutuu syytteeseen, ja Euroopan komission edustajat ovat osoittaneet kiinnostusta auttaa meitä suojelemaan yhteisöä siellä. Pohjois-Makedonian Bektashi-yhteisön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa nostama kanne sai lopullisen päätöksen viime syyskuussa huhtikuussa 2018, koska maan viranomaiset olivat kieltäytyneet sallimasta järjestön rekisteröintiä uskonnolliseksi instituutioksi. Oikeus päätyi Bektashi-yhteisön eduksi. Päätöksen voimaantulosta on kulunut lähes vuosi, mutta Pohjois-Makedonian viranomaiset eivät ole vielä panneet sitä täytäntöön, mikä herättää kysymyksiä Pohjois-Makedonialle, maalle, joka on pyrkinyt Euroopan unionin jäseneksi.

haluaisin lisätä vielä yhden asian: olemme siitä lähtien taistelleet oikeuksiemme puolesta yhteisönä Pohjois-Makedoniassa. Olemme kohdanneet kaikenlaisia esteitä, syrjintää ja syytteitä: he ovat loukanneet meitä, uhkailleet meitä hengellämme, yrittäneet poistaa meidät laitoksistamme, he ovat polttaneet tekkemme, ja kaikesta tästä huolimatta, emme ole koskaan käyttäneet yhtään pahaa sanaa ketään vastaan. Siten voitimme tämän taistelun. Vuodesta 1994 lähtien jokaisessa Yhdysvaltain ulkoministeriön vuosittaisessa uskonnonvapausraportissa todetaan selvästi , että meitä syrjitään. Kaikki uskonnonvapauskysymyksiin liittyvät järjestöt Euroopassa ovat kanssamme, he ovat tukeneet meitä. Sama koskee kansainvälistä Uskonnonvapausliittoa.

tämän erityistapauksen, Pohjois-Makedonian haasteiden osalta palaan vuoteen 2007, jolloin äänestettiin uudesta laista, jolla säädeltiin uskonnollisia järjestöjä. Haluan korostaa, että kuten Baba Mondi on jo kertonut kaikille ulkomaisille diplomaateille, kyseessä oli nimenomaan bektashien vastainen laki. Monet vuoden 2007 jälkeen tapaamamme diplomaatit sanoivat minulle: ”Baba Mondi, miten voit tietää?”Anna kun selitän ongelman. Vuonna 1993 ainoa toimenpide, joka sinun täytyi tehdä läänissä rekisteröityäksesi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, oli mennä poliisiasemalle. Sitten vuonna 1997 perustettiin uskontokomissio, ja siellä piti ilmoittautua uskonnolliseksi yhdyskunnaksi. Vuosina 1994-1997 yritimme ilmoittautua poliisille. Se toimi, mutta sitten asiat muuttuivat. Vuonna 1997 yritimme ilmoittautua komissiolle, mikä hyväksyttiin vuonna 2000. Vuosina 2000-2006 olimme siellä. Vuonna 2007 säädettiin uusi laki: kaikkien ennen vuotta 1998 rekisteröityneiden yhteisöjen ei tarvinnut rekisteröityä uudelleen. Ne, jotka olivat saaneet rekisteröinnin komissiossa tämän vuoden jälkeen, mukaan lukien me, velvoitettiin rekisteröimään uudelleen uuden lain nojalla. Yritimme ilmoittautua. Aluksi keksittiin tekosyitä: ensin meille kerrottiin, ettei rekisteriä ole. Tällainen taktiikka on jatkunut tähän päivään asti.

voitko kuvitella? Olemme olleet läsnä Pohjois-Makedoniassa 500 vuotta. Pohjois-Makedonia on uusi valtio, se on ollut olemassa 20 vuotta, sen nimi on ollut olemassa vain vuoden. Tämä on räikeä syrjintätapaus, se tapahtuu avoimesti.

yhteisömme on yhteisö, jossa molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisia, he palvovat yhdessä, samassa paikassa. Naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa, naisemme eivät peitä päätään, koska uskomme, että jokaisella ihmisellä on oma luonteensa, se ei ole kangas tai kangas, joka tekee henkilön luonteen. Tämän Bektashismi on osoittanut kaikkina näinä vuosina: bektashismi on tie ymmärrykseen, edistykseen, rauhaan ja hyvään tahtoon. Sana meistä ei kuitenkaan ole levinnyt, vaan kommunismi supatteli meitä.

historiallisesti missä tahansa Euroopan kolkassa, jossa Islam on ollut rauhanomaisesti olemassa, se on ollut paikka, jossa Bektashi on ollut läsnä.

Osmanien valtakunnan aikana Bektashit olivat aina rauhallisia, me olimme este ääriliikkeitä vastaan. Emme ole koskaan antaneet mahdollisuutta ääriliikkeille yhteisössämme. Yksi viimeaikaisista haasteista, joita Bektashit ovat kohdanneet-pahin on Osmanien sulttaanin suorittama yli miljoonan bektashin joukkomurha – oli se, kun Kemal Ataturk valtaannousunsa jälkeen sulki Tekesin, takavarikoi omaisuutemme ja esti maailmanjohtajaamme pääsemästä päämajaamme, joka tuolloin sijaitsi Turkissa. Silloin tulimme Albaniaan. Asiat olivat täällä hyvin, mutta sitten tuli kommunismi. Osmanien valtakunnassa Bektashit pystyivät kommunikoimaan keskenään helposti, he pystyivät matkustamaan. Tämä jatkui vielä Osmanien valtakunnan kukistumisen jälkeenkin. Mutta uusien kansallisvaltioiden luomisen ja kommunismin tulon myötä se yhtäkkiä loppui. Nyt, olemme yrittäneet rakentaa sitä, olemme virallisesti läsnä 31 maassa, temppelit, yritämme rekisteröidä kaikkialla Bektashit elävät, yritämme löytää uusia tapoja yhdistää. Bektasheja on kaikkialla maailmassa. Länsi-Euroopassa ei ole ollut montaa temppeliä, mutta nyt käytämme uusia keinoja, kuten pienempiä yhteisöjä tai kansalaisjärjestöjä, saattaaksemme Bektashit yhteen ja levittääksemme viestiämme yhteiskunnalle. Albaniassa meillä on pääkonttorissamme suuri monitoimirakennus, ja käytän tilaisuutta hyväkseni kutsuakseni teidät ja lukijanne vierailemaan luonamme nähdäkseni, mistä bektashismissa todella on kyse. Koska tuo rakennus ei monitoiminnallisuudessaan ole vain Bektasheja varten. Se on kaikille.

siellä on museo, se esittelee 800-vuotista historiaamme. Teimme kirjaston, aivan uuden, modernin, jossa meillä on vanhoja kirjoja, joita yritämme nyt kääntää, meillä on uusia kirjoja, ja olemme myös digitalisoineet vanhat käsikirjoitukset. Meillä on nykyaikainen arkisto. Meillä on alkuperäisiä dokumentteja 1800-luvulta. meillä on arkisto valokuvasta ja videoista. Olemme pyrkineet keräämään kaiken saatavilla olevan tiedon, missä sitä säilytetään, jotta ihmisten olisi helpompi selvittää, mistä Bektashismissa on kyse. Meillä on ryhmä ihmisiä, jotka työstävät vanhoja kirjoja, korjaavat niitä, parantavat niiden kuntoa. Meidän eromme on se, että elämme kiinteistöillämme-ajattele esimerkiksi Benediktiinimunkkeja: se antaa meille taloudellisen riippumattomuuden, me tuotamme ja myymme hyödykkeitä, ja se antaa meille mahdollisuuden elää rauhaisalla ja rakastavalla Bektashi-tavallamme. Koska emme elä lahjoituksista. Elämme työstämme, hiestämme. Tämä on bektashismin malli: tehdä työtä, jotta voi ruokkia itsensä, mutta myös antaa hädässä oleville ihmisille.

AG: mitkä ovat Bektashismin perusajatukset, jotka tekevät siitä niin rauhallisen ja joilla on yleismaailmallinen arvo, jota voidaan levittää?

BM: bektashismin universaali arvo on ihminen. Ihminen on instituutio, jonka Jumala on luonut. Meillä ei ole oikeutta riistää jonkun henkeä. Meillä ei ole oikeutta valehdella, käännyttää, meillä ei ole oikeutta propagandaan, millään uskonnolla ei ole oikeutta harjoittaa propagandaa. Ihmisen tunteminen, tieto siitä, että hänen arvonsa ovat universaaleja Jumalan täydellisenä luomuksena, ja työskentely auttaaksemme, parantaaksemme ihmisen olosuhteita, merkitsee sitä, että meidän on työskenneltävä kovasti saavuttaaksemme edistystä, muuttaaksemme asioita, omaksuaksemme asioita, pyrkiäksemme aina tekemään hyvää.

mitä teemme sen eteen? Ensin Yritämme tarjota koulutusta. Se ei tarkoita vain kirjan lukemista. Se tarkoittaa myös ihmisten kouluttamista työhön. Koska heidän on opittava, että he voivat syödä vain oman hikensä kautta. Juuri se kommunismissa oli niin pahaa: se irrotti ihmisen luojastaan ja teki hyvästä ihmisestä itsetyytyväisen, laiskan ihmisen.

teemme myös paljon töitä perheen kanssa. Perhe on pyhimys. Hyvä perhe synnyttää hyviä lapsia, hyvä sukupolvi. Emme syrji, emmekä syrji sukupuolia. Perheet tuovat edistystä yhteiskuntaan. Mitä sivistynyt nainen tai viisas äiti, jolla on viisautta, mitä hän antaa maailmalle? Hänen jälkeläisistään tulee hyviä, koulutettuja lapsia. Voisi sanoa, että monella on mahdollisuus koulutukseen. Yhteisössämme pyrimme tarjoamaan koulutusta niille, joilla ei ole pääsyä. Autamme lapsia koulunkäynnissä, lähetämme heidät kouluun. Näin on ollut kautta historian.

yritämme auttaa nuorempaa sukupolvea. Yritämme antaa heille mahdollisuuksia-koulussa, töissä. Nämä tilaisuudet avaavat heidän mielensä auttamaan heitä ajattelemaan edistyneemmin. Tämä sukupolvi tulee tekemään muutoksia. He tekevät muutoksia, koska ovat saaneet koulutuksen ja tehneet töitä.

Koraanissa on kaunis sanonta. Jumala sanoo: ”Olen kätketty aarre. Haluan ihmisten oppivan minusta. Loin ihmisiä oppiakseni itsestäni.”Se tarkoittaa, että ihmisen on koko elämänsä ajan opittava. Hänen koulutuksensa on loputon. Oletetaan, että käytämme koko päivän rukoilemiseen; mitä teemme, jos emme tee työtä? En vastusta rukoilemista, mutta ennen rukoilemista on tehtävä töitä. Jos teemme töitä, voimme rukoilla. Koska jopa Koraanissa, Profeetta Muhammed sanoo, Ensimmäinen asia miehen elämässä on tehdä työtä. Kun olet tehnyt töitä, rukoilet.

AG: Mikä sinun mielestäsi on tämä uskontojen välisen yhteiselon salaisuus? Miten pärjäsit Albaniassa, miten onnistuit?

BM: ensinnäkin me kunnioitamme kaikkia ihmisiä – Bektasheja, ortodokseja, katolilaisia, buddhalaisia, protestantteja, juutalaisia – me emme välitä. Kaikki ovat veljiäni. En näe yksityiskohtia. Miksi? Katso, minulla on viisi sormea kädessäni. He eivät ole paljon yksin, mutta kun he ovat yhdessä, he ovat vahvoja. Siksi Jumala teki eroavaisuuksia, jotta eri ihmiset voivat auttaa toisiaan, eivät taistella toisiaan vastaan. Se, mitä muut tekevät, ei ole minulle ongelma. Se riippuu miehestä. Ihmisen ego luo vihollisia. Mutta ihmisellä ei ole vihollisia, hänellä on vain yksi vihollinen – hän itse, hänen egonsa. Sinulla on eri mieli, hänellä on eri mieli, minulla on eri mieli, mutta jokin yhdistää meitä ja jokin tuo meidät yhteen. Olemme Jumalan kaunein luomus, mutta satutamme toisiamme. Miksi teemme näin? Egomme takia. Ei ole olemassa täydellistä ihmistä, vain Jumala on täydellinen. En ole tuomarisi. Usko on henkilökohtaista, se ei ole kollektiivista, koska Jumalan edessä olet vain yksi persoona. Bektashismissa on kiellettyä tunnustaa, vain Jumala voi ottaa syntini pois. Koska jos elämässäni on Jumala, en tarvitse ketään, jolle tunnustaa.

toiseksi Koraani ja Haji Bektash sanovat, että kun ihminen on tehnyt syntiä ja hän on pyytänyt anteeksi, hän pyytää vapautusta tuosta synnistä. Jos hän ei tee samaa virhettä, hän saa anteeksi. Mutta jos ihminen pyytää Jumalaa antamaan hänelle anteeksi saman erehdyksen yhä uudelleen, niin se on väärin. Hän ei saa anteeksi. Sinusta tulee oma pahuutesi. Kaikki miehen näköiset eivät ole miehiä. He näyttävät miehiltä, mutta käyttäytyvät kuin eläimet. He tekevät, mitä peto tekisi. Terroristit ja murhaajat eivät ole miehiä.

ja viimeiseksi halusin sanoa, että minkään uskonnon sisällä ei ole ongelmia. Ongelmia on vain ihmisissä. Bektashismissa meillä ei ole ongelmia, koska emme koskaan pakota ihmisiä kääntymään. Jokainen, joka liittyy on aito uskova ja he pysyvät uskollisina. Kun joku tekee virheen, hän tekee virheen ihmisenä eikä uskovana. Samoin johtajien on oltava selkeitä ja ratkaistava ongelmat. Ei ole mitään keinoa tässä maailmassa, että löydät huono kansakunta. Löydät huonon johtajan, et huonoa kansakuntaa. Se on aina huono johtaja. Meidän on oltava yhteydessä ihmisiin ja autettava heitä toimimaan hyvällä tahdolla maailmassa.

Tämä sisältö on osa ”uskonnonvapaus” – osiota, jota tukee Faith and Freedom Summit Coalition

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.