Fordel For Prestene

Fordel for prestene var en juridisk bønn tilgjengelig for prestene som begynte i middelalderen. Det var ment å spare prester anklaget for kapitalforbrytelser fra de ekstremt harde dommene fra de sekulære domstolene, som rutinemessig dømte folk til døden for tilsynelatende mindre brudd. Kirkelige domstoler, derimot, var mildere og ofte begrenset sine straffer til bot.Naturligvis hevdet mange anklagede å være prester for å unnslippe verdslig rettferdighet. En praksis utviklet som tillot en person å bevise at han var medlem av presteskapet ved å lese det første verset av Den 51. Salme: «Miskunn deg over Meg, Gud, ifølge de ømme barmhjertighet utslette mine overtredelser.»Dette kom til å bli kjent som «nakkevers», siden det var den delen av anatomien som ble spart fra å henge eller halshugge. En leseferdighetstest i denne alderen gjorde noe fornuftig; få mennesker, andre enn kirkemenn, lærte å lese.Gjennom århundrene fortsatte denne påstanden å eksistere under engelsk lov, men tilgjengeligheten ble utvidet til flere mennesker og til slutt til alle. Lesekravet ble unngått tidlig på 1700-tallet, og praksisen fortsatte å eksistere som et middel til å spare førstegangsforbrytere fra dødsstraff. Fordel for presteskapet ble avskaffet i Usa for føderale forbrytelser i 1790.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.