Benefit of Kler

Benefit of kler był zarzutem prawnym dostępnym dla duchownych począwszy od średniowiecza. Miał on uchronić duchownych oskarżonych o zbrodnie kapitałowe przed niezwykle surowymi wyrokami sądów świeckich, które rutynowo skazywały ludzi na śmierć za pozornie drobne wykroczenia. Sądy kościelne natomiast były pobłażliwe i często ograniczały swoje kary do pokut.Oczywiście wielu oskarżonych twierdziło, że są duchownymi, aby uniknąć świeckiej sprawiedliwości. Rozwinęła się praktyka, która pozwoliła osobie udowodnić, że jest członkiem duchowieństwa, czytając pierwszy werset Psalmu 51: „zmiłuj się nade mną, Boże, według nich miłosierdzie zmazuje moje występki.”Stało się to znane jako „werset szyi”, ponieważ była to część anatomii, która miała być oszczędzona przed powieszeniem lub ścięciem głowy . Test umiejętności czytania i pisania w tym wieku miał jakiś sens; niewielu ludzi, poza kościelnymi, nauczyło się czytać.Na przestrzeni wieków zarzut ten nadal istniał zgodnie z prawem Angielskim,ale jego dostępność została rozszerzona na więcej osób, a ostatecznie na wszystkich. Wymóg czytania został zwolniony na początku 1700 roku. praktyka nadal istnieje jako środek Oszczędzania przestępców po raz pierwszy z kary śmierci. Świadczenia duchowieństwa zostały zniesione w Stanach Zjednoczonych za zbrodnie federalne w 1790 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.