pięć korzyści Sprawiedliwego Handlu

Senda Athletics Fair Trade Products

Senda Athletics Fair Trade Products

wiele korzyści i zalet fair Trade clothing, fair Trade shoes i produktów jest jasne, gdy dowiadujemy się, że jego głównym celem jest złagodzenie ubóstwa w krajach rozwijających się i zaszczepienie wartości zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie większych możliwości dla producentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej w stosunku do przedsiębiorstw wielonarodowych. Ponieważ ma on również na celu zrównoważony rozwój, zarówno pracownikom, jak i producentom oferowane są znacznie lepsze warunki handlowe niż dotychczas. Tutaj staramy się odpowiedzieć ” jakie są korzyści handlowe z uczciwego handlu?”

pięć korzyści płynących z uczciwego handlu można łatwo zauważyć

pierwszą korzyścią jest to, że zwiększa dochody producentów rolników. Osiąga się to poprzez dwa etapy–

  • cena towaru jest płacona po uzgodnionej i gwarantowanej uczciwej cenie dla producenta i producenta.
  • kanały dystrybucji zaangażowane w marketing towarów są również zmniejszone, dzięki czemu producenci otrzymują większy udział z ceny towarów, a nie z firmy dystrybucyjnej.

druga korzyść polega na tym, że ponieważ teraz mają większy udział w pie, zarówno rolnicy, jak i pracownicy mają dodatkowe dochody, dzięki którym mogą poprawić swoje życie. Cena konkretnego towaru jest zwykle obliczana w celu pokrycia kosztów zarówno zrównoważonej produkcji, jak i środków utrzymania. Premia jest również dodawana do ceny, która ma być wykorzystana jako inwestycja w projekty rozwojowe. Projekty te obejmują budowę szkół, finansowanie stypendiów, a nawet finansowanie niskooprocentowanych pożyczek dla rolników i pracowników.

trzecią korzyścią jest to, że wiąże się z większą ochroną środowiska. Certyfikat Sprawiedliwego Handlu używany do wprowadzania produktów na rynek nie tylko pokazuje, skąd pochodzi dobro i kto z niego korzysta. Mówi również konsumentowi, w jaki sposób zostało wytworzone i wyprodukowane dobro. Na przykład w przypadku towarów rolnych stosowanie niektórych pestycydów nie jest dozwolone, a tym samym daje konsumentom większą satysfakcję, wiedząc, że towary są bezpieczne.

czwartą korzyścią jest to, że rolnicy są w stanie uzyskać lepszą i silniejszą pozycję na rynku światowym. Ponieważ kupujący mają do czynienia bezpośrednio z rolnikami, rolnicy są w stanie uzyskać dobre ceny na swoje produkty na rynku.

piątą korzyścią jest to, że zapewnia bliższe powiązanie z producentami i konsumentami. Większość konsumentów jest obecnie świadomych ekologicznie i dlatego chce wiedzieć więcej o swoich produktach. Ponadto konsumenci chcą również wiedzieć, ile otrzymują ci, którzy pierwotnie wytwarzają produkty. W ten sposób konsumenci końcowi są zadowoleni z jakości swoich produktów, a rolnicy czerpią satysfakcję z faktu, że otrzymali odpowiednie wynagrodzenie za wyprodukowane towary.

korzyści płynące z produktów Sprawiedliwego Handlu

to tylko niektóre z wielu korzyści płynących z sprawiedliwego handlu, które dla większości konsumentów, wiedza o tym, skąd pochodzi produkt, kto z niego korzysta i jak został wykonany, sprawia, że zakup jest jeszcze bardziej satysfakcjonujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.