de fem fördelarna med rättvis handel

Senda Athletics Fair Trade Products

Senda Athletics Fair Trade Products

de många fördelarna och fördelarna med fair trade kläder, fair trade skor och produkter är tydliga när man lär sig att dess främsta mål är att lindra fattigdom i utvecklingsländer och inskärpa värdet av hållbar utveckling. Det syftar till att skapa fler möjligheter för producenter som står inför ekonomiska nackdelar jämfört med multinationella företag. Eftersom det också syftar till hållbar utveckling erbjuds både arbetare och producenter mycket bättre handelsvillkor än tidigare. Här strävar vi efter att svara ” Vad är handelsfördelar med rättvis handel?”

fem fördelar med rättvis handel kan lätt ses

första fördelen är att det ökar inkomsterna för jordbrukarnas producenter. Detta uppnås genom två steg–

  • priset på varorna betalas till ett överenskommet och garanterat rimligt pris för producenten och tillverkaren.
  • distributionskanalerna som är involverade i marknadsföringen av varorna reduceras också, vilket innebär att producenterna får en större andel av priset på varorna snarare än distributionsföretaget.

den andra fördelen är att eftersom de nu har en större andel av kakan, har både jordbrukare och arbetare extra inkomster för att förbättra sina liv. Priset på en viss vara beräknas vanligtvis för att täcka kostnaden för både hållbar produktion och försörjning. En premie läggs också till det pris som ska användas som investering för utvecklingsprojekt. Dessa projekt inkluderar att bygga skolor, finansiera stipendier och till och med användas för att finansiera lån med låg ränta för jordbrukare och arbetare.

tredje fördelen är att det innebär större miljöskydd. Fair Trade-certifieringen som används för att marknadsföra produkterna visar inte bara var det goda kommer ifrån och vem som drar nytta av det. Det berättar också för konsumenten hur det goda gjordes och tillverkades. För jordbruksvaror till exempel är det inte tillåtet att använda vissa bekämpningsmedel och därmed ge konsumenterna större tillfredsställelse med att veta att varorna är säkra.

fjärde fördelen är fördelen att jordbrukarna kan få ett bättre och starkare fotfäste på världsmarknaden. Eftersom köpare handlar direkt med bönderna kan bönderna få bra priser för sina produkter på marknaden.

femte fördelen är att det ger en närmare koppling till producenter och konsumenter. De flesta konsumenter är idag miljömedvetna och vill därför veta mer om sina produkter. Dessutom vill konsumenterna också veta hur mycket de som ursprungligen gör produkterna får. Således blir konsumenterna i slutändan nöjda med kvaliteten på sina produkter och bönderna får tillfredsställelse av att veta att de fick betalt i enlighet därmed för de varor de producerade.

fördelar med Fair Trade-produkter

dessa är bara några av de många fördelarna med fair trade har för de flesta konsumenter att veta var produkten kom, vem som drar nytta av den och hur den gjordes gör köpet allt mer uppfyllande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.