Förmån för präster

förmån för präster var en rättslig grund tillgänglig för präster som började på medeltiden. Det var avsett att skona präster som anklagades för kapitalbrott från de sekulära domstolarnas extremt hårda domar, som rutinmässigt dömde människor till döds för till synes mindre överträdelser. Kyrkliga domstolar var däremot lätta och begränsade ofta sina straff till böter.Naturligtvis hävdade många anklagade att de var präster för att undkomma sekulär rättvisa. En praxis utvecklades som gjorde det möjligt för en person att bevisa att han var medlem av prästerskapet genom att läsa den första versen i den 51: a psalmen: ”ha barmhärtighet över mig, o Gud, enligt de ömma barmhärtigheterna utplåna mina överträdelser.”Detta blev känt som” halsversen”, eftersom det var den del av anatomin som skulle sparas från att hänga eller halshugga. Ett läskunnighetstest i denna ålder gav viss mening; få människor, andra än kyrkomän, lärde sig läsa.Under århundradena fortsatte denna grund att existera enligt engelsk lag, men dess tillgänglighet utvidgades till fler människor och så småningom till alla. Läskravet avskaffades i början av 1700-talet. övningen fortsatte att existera som ett sätt att spara Första gången brottslingar från dödsstraffet. Fördelen med präster avskaffades i USA för federala brott 1790.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.